Home

Gravsteder kirkegårde

Find gravste

Findgravsted.dk gør det muligt at søge oplysninger om gravsteders numre og placeringer. Data er stillet til rådighed af de enkelte kirkegårde - et gratis online opslagsværk for genealogi interesserede. Her kan du søge efter dine aners gravsteder og se billeder af deres gravsten. For at komme til Kirkegårdene, klik på fanen øverst på siden Søg kirkegård Nyttige links nederst på siden. Find en grav nu på Facebook. besøg gruppen, eller bliv medlem. Hjælp

Brug vores gravstedssøger i menuen til venstre til at finde dine afdøde slægtninge på kirkegårdene. Du kan hente appen FIND GRAVSTED til din smartphone her velkommen til ribe kirkegÅrde NYTTIGE LINKS Ved hjælp af nedenstående links kan du læse mere om kirkerne, få svar på hvad man gør ved dødsfald og søge på gravsteder for at finde afdøde slægtning mm Samarbejde om kirkegårde Over 1.800 af Danmarks ca. 2.300 kirkegårde er fotograferet og indtastet i forskellige projekter. Men der mangler stadigvæk en del, blandt andet mange af de store bykirkegårde med flere tusind gravsten På de kirkegårde, som bestyres af kommuner, er taksterne for brugsret ens for alle. Når du vælger gravsted, så spørg, hvilke valgmuligheder der er, og bed om at se priserne for de forskellige typer af gravsteder. Prisen kan variere en del mellem de forskellige typer af gravsteder. Ved hvert krematorium er der fastsat takster for ligbrænding Her har du mulighed for en søgning på afdødes navn, fødselsår og dødsår eller en kombination heraf. Herefter får du mulighed for at begrænse søgningen ved valg af kirkegård, hvorefter du bliver ledt ind til en liste over afdøde personer, der passer på valgte kriterier

Du kan anbringe én gravsten efter anvisning fra kirkegården. På gravsteder i bagerste række må gravstenen højst måle 75 centimeter højde x 60 centimeter bredde. På gravsteder i forreste række må du anbringe én natursten, som højst måler 40 centimeter højde x 60 centimeter bredde. Der må ikke anbringes liggeste Beskrivelse for hjemmesiden. 2019 © Skive Kirkegård. Alle rettigheder forbeholdes. Webmaste

Find en gra

Brug vores gravstedssøger til at finde dine afdøde slægtninge på kirkegården. Det er muligt at søge på navn, fødsels- og dødsår. Du får oplyst kirkegård, afdeling og gravnummer, og kan få vist gravstedets placering på kort Kirkegårde i Danmark, de fleste fra det gamle Vejle Amt Individuelle gravsteder er den traditionelle gravform på danske kirkegårde. Du bestemmer selv indretningen af gravstedet og har selv ansvaret for at passe det. Kirkegården kan tilbyde at udføre pleje og vedligehold, samt levere en række tillægsydelser som årstidens blomster, buketter på mærkedage, vintergrandækning, m.m

Skive Kirkegårde - Søg gravste

Der er mange forskellige slags gravsteder på Assistens Kirkegård. Se billeder af og læs nærmere om de forskellige typer urnegrave, kistegrave og børnegrave. Se også priseksempler her. Du er altid velkommen til at kontakte Københavns Kirkegårde for personlig rådgivning Denne er beliggende langs vestsiden af kapellet og rummer gravsteder med hække af Taks eller Thuja. Her kan anbringes små liggende eller skråstillede mindesten samt en beplantning, der dog må tilpasses de små gravsteder på kun en kvadratmeter. For alle individuelle gravsteder gælder, at disse skal renholdes af gravstedsfæsteren Mini-biografi: Var yngste søn af en hosekræmmer, som var højt begavet, men tungsindig og grublende. Faderens depressive natur og strenge syn på tilværelsen prægede sønnen for livet Henvendelser modtages . Billeder: 973 Personer: 1207 : Siden følger arkivlovens regler for arkivaliernes tilgængelighed som er 10 år, når der udelukkende er tale om oplysninger om afdøde

Velkommen Til Ribe Kirkegårde

Gravsteder kan udlægges med indtil 6 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med menighedsrådets godkendelse. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb kan normalt imødekommes, medmindre en godkendt reguleringsplan er til hinder for dette Lidt Om: Den oprindelige kirke er fra 1100 tallet. og blev fik er større udvidelse i 1921-23. Læs mere på Grindsted sogn: Der er 2124 navne, hvoraf 2124 er søgbare. og 1353 Billeder Foto og indtastning: Pia Sørensen, maj/juni 2007. Indtastning er foretaget efter billederne. De gravsten hvor jeg ikke har været i stand til at læse oplysningerne på billedet, har jeg forsøgt at læse stenen Oversigtskort; Historie; Bestyrelsen; Vedtægter; En tur på kirkegården; Stemningsbilleder; Søg efter begravede; Buskørsel til kirkegården; Søg efter begraved Brønshøj Kirkegård er på små 3 hektar og rummer en række forskellige slags både urne- og kistegravsteder. Der er ikke noget kapel, som kan bruges til højtideligheder, men Brønshøj Kirke ligger altså på selve kirkegården. Alternativt kan man benytte en af Københavns Kommunes kapelsale på kommunens øvrige kirkegårde

Arnbjerg kirkegård, beliggende Lundvej 6, er taget i brug ca. 1880.Kirkegården ligger smukt med de store bøgetræer fra Arnbjerganlægget som baggrund. Området repræsenterer i det store og hele den traditionelle kirkegårdskultur, med gravsteder med thujahæk, der giver mulighed for individuel anlæggelse af gravstedet Frederikshavn kirkegårde Kirkegårdskontoret med administration, kirkegårdsleder, assistent, kontorpersonale samt gartnerstab med mellem 4 til 10 Gartnere, alt efter sæsonen, befinder sig på Fladstrand kirkegård som også administrere Fladbjerg kirkegård Beliggenhed. Torslev Kirke er beliggende østligst i sognet, mindre end en km fra sognegrænsen og kun 1,7 km fra Hørby Kirke i nabosognet I de sidste årtier indtil reformationen udgjorde Torslev sogn tillige Hørby og Volstrup sogne et pastorat, men i 1555 blev Torslev sogn adskilt fra disse sogne og fik til gengæld tillagt Lendum sogn som anneks Data fra grave på Arnbjerg Kirkegård, Varde. Søg efter begravede på Arnbjerg Kirkegård, Varde På denne side tilbyder vi dig mulighed for at søge efter slægtninge begravet på Arnbjerg Kirkegård, Varde

Graveren tager sig af alt vedrørende kirkegårde og gravsteder. Kirke- og kirkegårdsværge: Erik Christiansen, Kildegårdsvej 19, Fensmark, Tlf. 60 48 82 83. Kirkeværgen fører på menighedsrådets vegne tilsyn med kirkegården, og står gerne til rådighed for spørgsmål vedrørende gravstederne. Rislev kirkegård. Graver: Niels Chr. Pederse Kvalitetshåndbog til kirkegårde - Beskrivelser af Gravsteder. 11a Gravsteder i brug, med bestilt renhold eller vedligehold. 11b Gravsteder med registrerede bevaringsværdige gravminde Kirkegården ved Gramvej er under nedlæggelse. Derfor kan der ikke erhverves nye gravsteder, men tidligere erhvervede gravsteder kan dog stadig benyttes af personer, hvis ægtefælle er begravet her. Eventuel nedsættelse af urne af nærtbeslægtede kan kun finde sted med tilladelse fra kirkeværge og kirkegårdsudvalg Find gravsteder på kirkegårdene. Fra denne side har du direkte adgang til at søge på gravsteder i hele vores område. Bare følg linkene her til højre. Eneste kirke, som endnu ikke er helt færdigfotograferet, er Otterup. Men vi arbejder på sagen. Du bruger blot knapperne her til højre så ledes du til søgemaskinen på websitet DIS Danmark

Alle kommunens borgere har ret til at få et gravsted på en af kommunens kirkegårde. Det gælder også, hvis den afdøde ikke var medlem af folkekirken eller tilhørte et andet trossamfund. Du kan anmode om et gravsted ved at henvende dig til Kirkegårdskontoret. Som ejer af et gravsted er du forpligtiget til at holde det i ordentlig stand Alle kirkegårde i provstiet skal opkræve de samme priser for erhvervelse og vedligeholdelse af gravsteder. I lovgivningen skelnes der mellem skal ydelser og kan ydelser. Skal ydelser er for folkekirkemedlemmer gratis, hvorimod kan ydelser ikke må være gratis. For ikke-folkekirkemedlemmer skal der også betales for skal ydelser Gravsteder . Kirkegården er traditionelt anlagt med grusstier og Linde Alléer, der fører rundt blandt kiste og urnegravsteder, indhegnet med thujahække, hvor gravstedsbrugeren inden for visse rammer selv bestemmer, hvad der skal plantes på gravstederne. Man kan vælge selv at passe sit gravsted eller træffe en aftale herom med kirkegården Køb og vedligehold af gravsted I denne menu finder du informationer om de enkelte gravstedstyper og de relaterede bestemmelser og priser

Hører under: Thisted Amt. Vester Han Herred. Tømmerby Sogn Siden følger arkivlovens regler for arkivaliernes tilgængelighed som er 10 år, når der udelukkende er tale om oplysninger om afdøde Ved erhvervelse af denne type gravsteder betales der for tilplantning første gang. Ligeledes betales der for renholdelse ved erhvervelse og evt. senere forlængelse. Da disse grave erhverves med tilplantning, kan familien i samarbejde med kirkegården være medbestemmende til at anlægge gravstedet, som kirkegården derefter udfører

DIS-Gravste

 1. Takster pr. 1. Januar 2019 for Svendborg Assistens, Fredens og Sct. Jørgens Kirkegårde Erhvervelse og fornyelse af gravsteder §31. For personer der er medlemmer af folkekirken, uanset om man har bopæl i eller udenfor kommunen, e
 2. et gratis online opslagsværk for genealogi interesserede. Her kan du søge efter dine aners gravsteder og se billeder af deres gravsten. Indlagte kirkegårde i alfabetisk rækkefølge. Også opdeling efter amter, danske frihedskæmper-grave og danskere begravet i Udlandet. Københavns Biblioteker: Kraks Vejvisere 1770-196
 3. Før jeg tog af sted, tænkte jeg ikke nærmere over det med at klosteret ligger på en kirkegård. Jeg er ikke bange for spøgelser og alt det uhyggelige folk forbinder med kirkegårde. Men jeg må indrømme, at da Vaporettaen, vand bussen, ved elleve tiden om aftenen satte mig af på en øde ø midt ude i lagunen, var jeg ikke så stor i slaget
 4. Lyngsaa kirke. I 100 år har Lyngsaa kirke ligget på bakken lidt syd for byen. Den står som et symbol på tidligere generationens kamp for at få opfyldt et brændende ønske om at bygge en kirke på deres egn, så de ikke længere skulle gå den lange vej til Albæk for at komme til gudstjeneste
 5. Årets gang på de kommunale kirkegårde Årsplanen er en oversigt over aktiviteterne på kirkegårdene. Du kan bl.a. orientere dig om, i hvilke perioder vi anlægger gravsteder, planter og grandækker
 6. Der kan søges på navn og kirkegård. Sten der er under 10 år gamle vises ikke. Vælges der et tomt felt for kirkegården, søges navnet på alle kirkegårdene, Vælges der et tomt felt til navnet og en kirkegård, vises alle gravsten som er og har været opstillet på denne
 7. Find gravsted giver mulighed for at søge gravsteder på en lang række danske kirkegårde. Find gravsted giver mulighed for at søge gravsteder på en lang række danske kirkegårde

Næstved kirkegårde hører under Folkekirken. De er ejet af og drives som kirkegårde for Næstved Sct. Peders, Sct. Mortens og Sct. Jørgens sogne. Medlemmerne af disse sogne har krav på en begravelsesplads på en af kirkegårdene. Andre kan begraves i den udstrækning, pladsen tillader For urnehaverne, med undtagelse af den nye afdeling 'M' er det obligatorisk og servitutbestemt at betale for udvidet pleje og vedligeholdelse, enten ved indbetaling i et beløb for hele fredningsperioden, eller ved årlig faktura fra Thisted kirkegårde. Dette begrundes med anlæggenes særlige beskaffenhed Der er fundet 422 personer, der indeholder 'Holmens Kirkegård, København', ved søgning blandt kirkegårde og gravsteder - valgt: Holmens Kirkegård, Københav

Valg af kirkegård og gravsted - km

 1. Derudover frihedskæmpergrave og grave for tyske soldater og flygtninge fra anden verdenskrig. Med sine smukke fuldkronede træer og smukt anlagte gravsteder appellerer kirkegården til en gåtur, hvor der er tid til fordybelse og ro
 2. BRUG FOR HJÆLP? For mange er det trygt at få et godt og personligt råd fra en stenhugger med mange års erfaring i gravstene. Har du brug for hjælp til valg af sten og/eller inskription
 3. Gravsteder, søg efter Her samler vi linkene til alle Danmarks fotograferede kirkegårde. At digitalisere alle disse kirkegårde, vores fælles fortid og fremtid, er et landsdækkende projekt på Dk-gravste
 4. De danske kirkegårde, både de kommunale og de, der hører under folkekirken, er begravelsesplads for alle. Det gælder, uanset om man er medlem af folkekirken eller ej. Derudover findes der begravelsespladser, som tilhører bestemte trossamfund
 5. Fredningstiden for gravsteder på Tjele, Nørre Vinge, Foulum kirkegårde, samt Tårup og Kvols kirkegårde. Fredningstiden regnes fra den første i måneden efter jordfæstelse samt en af nedenfor nævnte perioder: Kistegravsteder 25 å

Kommunes kirkegårde er en del af Rudersdal Kommunes regnskab. § 2 Gravsteder Borgere i Rudersdal Kommune har ret til at blive begravet på en af kommunens kirke-gårde. Borgere fra andre kommuner kan blive begravet på en af kommunens kirkegårde, så længe pladsforholdene giver mulighed herfor. Hvis pladsforholdene tillader det, er de 5 Muslimske gravsteder Der findes fire muslimske afdelinger på Vestre Kirkegård, men det er fortrinvist en enkelt afdeling, vi sælger gravsteder på. Indehaveren af gravstedet har selv pligt til at sørge for, at gravstedet bliver vedligeholdt, men kirkegården kan gøre det mod betaling. på gravsteder anlagt i græs På gravsteder anlagt i. Denne type af gravsteder befinder sig i urnegården, langs med alléen ved kapellet og i nærheden af monumentet for de faldne i 1849-1864. Som gravsten, må der kun anbringes en sleben gravplade med målene 63 × 42 cm i rød Bohus med runde hjørner radius 50. Inskriptionen skal være sort i Antikvaskrift

Tilbage i tidlig middelalder begyndte holstebroerne, at begrave deres døde i området omkring den gamle sognekirke, midt i købstaden. Et dige - senere en mur - omgav kirkegården, som fire porte fra henholdsvis Nørregade, Nellikestræede, Horsstræde og Skolegade gav adgang til Denne type gravsteder giver mu-lighed for individuel tilplantning, som kan foretages af familien eller i samarbejde med kirkegården. Man kan selv ren- og vedligehol-årstidens blomster og pyntes med gran m.m. (se i øvrigt pasning af gravsteder). De eneste krav, der stilles til be-plantning og mindesten, kan ses i kirkegårdens vedtægt.

Søg gravsted - randers

Kirkegård, gravsted og kapel - frederiksberg

I 2010 blev taksterne på alle landets kirkegårde taget op til revision. Man var fra kirkeministeriets side interesseret i at undersøge, om disse rent faktisk svarede til udgifterne. Der blev gennem et helt år registreret, målt op, taget tid på arbejdsopgaver og fundet indkøbspriser frem på hækplanter, forårs- og sommerblomster, gran mv Personalet ved Kolding Kirkegårde fremviser de mulige typer af gravsteder. Der skal herved tages hensyn til afdødes sidste vilje, når den er kendt, dernæst hensyn til de pårørendes ønsker. De enkelte gravpladsers størrelse skal så vidt muligt være: For grave til voksne mindst 3 m2. For grave til børn mindst 1,5 m2 Hører under: Thisted Amt. Vester Han Herred. Øsløs Sogn Siden følger arkivlovens regler for arkivaliernes tilgængelighed som er 10 år, når der udelukkende er tale om oplysninger om afdøde Find gravsted på Nyborg Assistenskirkegård Brug vores gravstedssøger til at finde dine afdøde slægtninge på kirkegården. Det er muligt at søge på navn, fødsels- og dødsår

Her kan du se H.C.Andersens og Søren Kierkegårds grave samt mange andre berømtheder som fx Niels Bohr, H.C.Ørsted, Martin Andersen Nexø, Dan Turèll, Henry Heerup etc. Grundlagt i 1760 rummer kirkegården gravsteder af alle typer i mange forskellige stilarter samt mange spændende træer og buske Der er hverken kirke eller kapel på stedet, men en fantastisk klokkestabel i form af en gruppe høje tujaer, som udgør et naturligt klokketårn. Det er en stemningsfuld oplevelse at gå rundt på kirkegården mellem mere eller mindre overgroede gravsteder - en kontrast til den typiske danske kirkegård, hvor alt normalt er plejet og passet Slægtsforskning - Slægt og Data - DIS-Danmark. Her er samlet linkene til alle Danmarks fotograferede kirkegårde. At digitalisere alle disse kirkegårde, vores fælles fortid og fremtid, er et landsdækkende projekt på Dk-gravsten ganske få kirkegårde, som hører til en kirke, der ikke er selvejende, og som bestyres af den, der ejer kirken eller kirketienden. Et mindre antal kirkegårde ejes af flere kirker i fællesskab. For disse kirkegårde skal der være en vedtægt med regler om kirkegårdens bestyrelse, og vedtægten skal i henhold til § 1, stk. 4 Data fra grave på Høve Kirkegård. Søg efter begravede på Høve Valgmenigheds Kirkegård På denne side tilbyder Skælskør Egnshistoriske Arkiv dig mulighed for at søge efter slægtninge begravet på Høve Kirkegård

Skive Kirkegårde

Data fra grave på Vildbjerg Kirkegårde. ID: 1378: Afdeling: Vildbjerg Kirkegård Afd. 4: Gang: Gang 5: Navn på afdøde: Ingrid Riis Nickelse Slagelse Kirkegårde består af henholdsvis Sct. Peders kirkegård og Sct. Mikkels kirkegård og er fælles kirkegårde for de fire bysogne Sct. Peders, Sct. Mikkels, Nørrevang og Antvorskov. Slagelse Kirkegårde er en del af den danske folkekirke, og er begravelsesplads for alle borgere i Slagelse by - uanset religiøst tilhørsforhold Gravsten i Aalborg Amt : Der kan søges gravsteder på disse kirkegårde. Klik for at se et billede af kirken mm. Mou, Dokkedal, Ellidshøj, Gudum Sønder Tranders og Viv

Horsens kirkegårde

Ansvaret for vedligeholdelsen af urnefællesplænen påhviler Vejle kirkegårde. Vedligeholdelsen omfatter græsslåning efter behov (ca. 1 gang pr. uge), stikning af græskanter omkring- og tilpasning af monumentet i forhold til det omgivende terræn (ca. hver andet år) samt fjernelse af vissent udsmykning i forbindelse med græsslåningen Se hvad Kirkegårdskontoret kan hjælpe med. Kirkegårdskontoret står for driften af Odense Kommunale Kirkegårde, Kirkegårdskapellet og Odense Krematorium og servicerer borgere og andre vedrørende forhold på Kirkegårde og kapeller. Få overblik over gravstedstyper på de to kommunale kirkegårde og info om booking af de tre kapeller. Læs mere; Køb et gravsted. Du kan vælge mellem en række meget forskellige gravsteder. Få overblik over mulighederne, priser og de praktiske forskelle. Læs mere; Anlæg, renholdelse og sikkerhed af gravste Ønsker du visning af alle, indtaster du %-tegnet. Foto 2009: Hother Bjerre Ladefoged; Indtastning: Hother Bjerre Ladefoged; Opdateret 2016: Hother Bjerre Ladefoge Arbejdsopgaverne i forbindelse med grandækning af gravsteder foregår ved, at grandekorationerne udføres på plader, net, tov eller sten og efterfølgende flyttes ud på gravstederne. Arbejdet foregår typisk over 6 til 8 uger og med mange ensidige, gentagne bevægelser

Der er forskellige muligheder for begravelse/bisættelse og for valg af gravsteder. Ved hjælp af menuen til venstre kan du få informationer og læse mere om de forskellige muligheder der er. Du kan også downloade vores folder om begravelse og gravsteder vi dette link: Begravelse og gravsteder I Glostrup Sogn er der beliggende to kirkegårde. Søndre Kirkegård i tilknytning til Glostrup Kirke, og Nordre Kirkegård i tilknytning til Glostrup Krematorium. Søndre kirkegård er, således som det gælder for de fleste danske købstæder, placeret omkring byens kirke - Glostrup Kirke. I årene omkring 1900 blev det nødvendigt at. Hos Farvel Jord tilbyder vi hjælp til alle begravelsesritualer: både for katolikker, muslimer, asa- og vanetroende, samt mange andre. Vi forsøger at tilgodese alle ønsker uanset tro og religion. På de kommunale kirkegårde i Odense findes allerede gravsteder for en række andre trosretninger udover protestantisk-kristne

Tørring Kirkegård - GravstenArkive

Bispebjerg Kirkegård blev anlagt i 1903 på Bispebjerg, hvilket gør den til den yngste af de 5 kirkegårde i Københavns kommune.Størrelsen er på 436.391 m². Med en beliggenhed på et at de højeste punkter i København med et let fald mod nord Data fra grave på Sejerslev Kirkegård. Søg efter begravede på Sejerslev Kirkegård På denne side tilbyder vi dig mulighed for at søge efter slægtninge begravet på Sejerslev Kirkegård AARS KIRKEGÅRDE Forord Har man valgt det traditionelle gravsted, har man i høj grad mulighed for selv at bestemme gravstedets udformning og anlæggelse. På Aars Kirkegård har vi mange års erfaring med anlæggelse af gravsteder og vi rådgiver gerne pårørende om plantevalg, valg af stentyper og gravstedet udformning Gravsteder og mindesten på Sønderjyske kirkegårde Broager kirke Broager Kirke Broager kirkegård.

Vestre Kirkegård - horsenskirkegaarde

Data fra grave på Tim Kirkegård. Søg efter begravede på Tim Kirkegård På denne side tilbyder vi dig mulighed for at søge efter slægtninge begravet på Tim Kirkegård På kirkegårde i Danmark er der tradition for et højt plejeniveau både i anlægget som helhed og på de gravsteder og gravanlæg, hvor der laves aftale med brugerne om driften. Det er en del af tradi-tionen, at driften organiseres lokalt og netop dette forhold har medvirket til at udvikle kirkegårdsan-læggenes særpræg Find gravsteder på Lemvig og Heldum kirkegårde her Al administration vedr. Heldum og Lemvig kirkegårde er henlagt til Lemvig Kirkegårdskontor. Ydunslund 2 A, Lemvig, tlf. 97 82 11 52 Lemvig-Heldum Menighedsråd har i 2011 besluttet nye regler omkring gamle gravsten. Læs om dette her. Kirkegårdsvedtægten for Heldum Kirkegård kan ses he Find gravsted giver mulighed for at søge gravsteder på en lang række danske kirkegårde. Søge mulighederne administreres af de kirkegårde der bidrager med data. På oversigtskortet er det muligt at se hvilke kirkegårde app'en kan benyttes på. Det er muligt at se aktuelle takster for kirkegårdens ydelser, kontaktoplysninger og adresse

Gråbrødre Kirkegård i Roskilde

Køge Kirkegårde består af. 3 kirkegårde, der alle ligger centralt i Køge By - ikke langt fra kirken. Klosterkirkegården i Vestergade; Assistens Kirkegård i Kirkestræde; Ny Sct. Nicolai Kirkegård mellem Nørre Boulevard og Sygehusvej. Køge Kapel på Parkvej (tidligere Køge Krematorium), benyttes til bisættelser og højtideligheder Mellem den ubrugte gravstedsjord ligger stadig aktive gravsteder. Vi tager naturligvis hensyn til disse gravsteder og deres efterladte, og vil i samarbejde med de enkelte gravstedsejere finde en løsning, der tilgodeser deres ønsker bedst muligt Priser for begravelse og pasning af gravsteder på Klim Valgmenigheds kirkegård Priser gælder for medlemmer af Klim Valgmenighed .Vedr. begravelse på kirkegård i Klim Valgmenighed Ved dødsfald kontaktes valgmenighedspræsten eller bedemanden. Bedemanden forestår planlægning af praktiske anliggender vedrørende køb af kiste og transport Data fra grave på No Kirkegård. Søg efter begravede på No Kirkegård På denne side tilbyder vi dig mulighed for at søge efter slægtninge begravet på No Kirkegård

Bispebjerg Kirkegård - KØBENHAVNERGRØ

Klik på PDF - ikonet for at læse Priser på gravsteder m.m.... Begravelser og gravsteder Vejledning Denne folder er ment som en hjælp til orientering om forhold og muligheder på Ølstykke Kirkegårde i forbindelse med begravelser og bisættelser B. Gravsteder §§ 6-33 C. Ordensbestemmelser § 34 D. Ændringer, ophør og ikrafttræden § 35 A. STYRELSESFORHOLD Kirkegårdenes ejerforhold og brug § 1 Roskilde Kirkegårde ejes af Roskilde Domkirke og bestyres af Roskilde Domsogns Menighedsråd. Stk. 2. Roskilde Kirkegårde er fælles betegnelse for Gråbrødre Kirkegård, Gl Alle kirkegårde er ejet og vedligeholdt af Rudersdal Kommune. Det er derfor logisk at kommunen også har et kikregårdskontor. Kirkegårdskontoret har til huse i samme bygning som Søllerød Sognegård men drives af kommunen med kommunens egne medarbejdere ROSKILDE KIRKEGÅRDE På Østre kirkegård er registreringen foretaget i 2001 og omhandler gravminder placeret på de gravsteder de tilhører eller gravminder.

Assistens Kirkegård - Wikipedia, den frie encyklopæd

Ofte sender kirkegården deres egen regning - uden om bedemanden, men også en del krematorier, sender deres faktura direkte til boet. Modsat er der andre kirkegårde hvor alt skal gå gennem bedemanden, hvis der ikke forefindes eller ønskes oprettelse af et familiegravsted Bag den lokale kirke Skt. Athanasios ligger det lille benhus. Den stenhårde klippegrund giver ikke mulighed for egentlige gravsteder, og derfor bliver de afdøde efter kort tid i de få gravpladser taget op, og de afsjælede skeletter lagt i kasser og placeret i benhuset - kig ind gennem den halvåbne dør på benhusets bagside De tilstødende gravsteder med Weyses ven sognepræst Hans Peter Boye Hertz på højre side og domorganist Hans Matthisson-Hansen på venstre side er blevet tilknyttet Weyses gravsted med en ramme af brosten. I rammen er plantet vedbend, og som bagplantning for de tre gravsteder er der valgt taks Solrød Annexkirkegård. Solrød Annexkirkegård ligger i den Nordøstlige ende af Solrød By. Det er her de fleste gravsteder ligger Assens Kirkegårde Kirkegården omkring Vor Frue Kirke blev nedlagt i 1820, men allerede i 1810 blev en ny kirkegård taget i brug på Nyadelgade, den vi nu kalder den gamle kirkegård. Den ny kirkegård blev anlagt i 1885, og samme år blev kapellet bygget

Assistens Kirkegård er en kirkegård i Odense mellem udfaldsvejene mod Middelfart, Assens og Faaborg.Den blev oprettet i 1811.. Her havde man tidligere bl.a. haft byens henrettelsessted og rakkerkulerne Det omvendte kan også være aktuelt, man har for mange gravsteder, og så kan man beplante eller så græs på de tomme gravsteder. Kirkegårde kan ofte være en lille park eller en oase hvor folk holder af at gå tur og nyde stilheden og det bør man også tænke på i den fremtidige planlægnin Det er menighedsrådets ansvar, at kirkegården vedligeholdes på en måde, der er i overensstemmelse med sædvanen for danske kirkegårde. Alle vedtægter og regler har til formål at sikre, at kirkegården til enhver tid fremstår vel anlagt og vel holdt. Efter klassisk dansk kirkegårdsskik er de fleste gravsteder hegnet med levende hegn

populær: