Home

Nedgravet affald

Affald (dagrenovation) - Brønderslev Kommun

I Brønderslev Kommune har kommunen aftalt nedenstående råd med skraldemændene for, at der skal være færrest gener ved afhentning af dit affald i snevejr.. joca er eksperter i helt- og delvist nedgravede containere som giver en lang række både praktiske og økonomiske fordele for alle i dit boligselskab

Dagrenovation Læs om afhentning af affald og få information om, hvordan du skal sortere dit affald. Se kalenderen for hvornår du får tømt dit affald eller tilmeld dig vores SMS- og mailservice H.E.W. A/S kan nu tilbyde flere typer smarte og miljørigtige delvist nedgravede affaldssystemer til særdeles konkurrencedygtige priser. Hovedparten af affaldet opbevares under jorden, hvilket gør de nedgravede affaldscontainere særdeles velegnede til steder, hvor mange mennesker færdes og der som følge heraf smides meget affald ud

Containere til boligselskab - Helt- og delvist nedgravede

 1. Lad det våde affald dryppe af, inden du lægger det i posen. Skift posen efter 1-2 dage, eller når den er halvt fyldt. Bind en knude på posen, før du lægger den i beholderen til madaffald
 2. Hjælp til indretning. Når du skal indrette dit affaldsrum, er det vigtigt at indtænke skraldemandens arbejdsmiljø, så det er let at komme til beholderne og let at trille dem til skraldebilen både sommer og vinter
 3. Køge Kyst er et nyt og spændende projekt ved Køge station, hvor der bygges moderne ejendomme tæt på både by og kyst. H.E.W. A/S har leveret vores populære Bolero-system, som er et nedgravet affaldssystem med mulighed for sortering i 4 fraktioner

Scan-Plast har igennem mange år udviklet mange forskellige anlæg for spildevand. Ud fra de krav der stilles til din virksomhed så udarbejder vi den helt rigtige løsning og kombination af bundfældningstanke, Fedt og olie udskillere samt en lang række andre produkter til fødevare eller kemisk industri Sikker mail Har du behov for at kunne kommunikere sikkert med os - eksempelvis hvis du vil sende noget, der indeholder personfølsomme oplysninger - kan du enten bruge digital post eller sende os en sikker e-mail Velkommen til ejerforeningens hjemmeside. For beboere i vor ejendom er der forskellige praktiske oplysninger, som kan være nyttige at kende. Nyttige informationer om ejerforeningen Gammel Ladegaard bliver gennemgået her på hjemmesiden

Dagrenovation Horsens Kommun

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt Jeg arbejder for, at Danmark bliver et klimaneutralt samfund senest i 2050, så vi ikke udleder flere drivhusgasser, end vi optager Nej, du behøver ikke at grave tanken op. Det er tilstrækkeligt at sløjfe tanken og lade den forblive afblændet på grunden. Du skal sørge for, at olien og bundslammet i tanken og røret bliver suget op. Påfyldningsstudsen skal afmonteres, alle rørforbindelser over jorden skal fjernes, og tanken skal afblændes ved tilpropning af rørstudsene, så der ikke senere kan ske påfyldning igen

Bilag 1. Standardvilkår. Afsnit 1. A 203. Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet overstiger 10.000 normal m 3 pr. time, bortset fra anlæg placeret på virksomheder omfattet af § 1 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder. Det kendte standard PVC installationskabel 3x1,5 (450/750V), som benyttes til mange forskellige formål i de danske huse. Må benyttes indendørs og udendørs både synligt, skjult, indstøbt eller nedgravet

Miljørigtige affaldssystemer med halvt eller helt nedgravede

 1. Ved etablering, sløjfning eller fjernelse af olietanke, skal dette altid anmeldes til kommunen. Hvis kommunen har kendskab til din tank, er den allerede registreret i BBR-registeret og vil fremgå af din BBR-ejermeddelelse
 2. Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse1). Herved bekendtgøres lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018, med de ændringer, der følger af § 35 i lov nr. 1518 af 18. december 2018, lov nr. 1553 af 18. december 2018 og lov nr. 1713 af 27. december 2018
 3. Tjek om din grund er forurenet. Er du i tvivl om din grund er en forurenet grund, kan du starte med at lede på Danmarks Miljøportal. Læs her, hvordan du ellers finder ud af, om din grund er forurenet
 4. 2 TRODS VREDE FISKERES PROTEST BLEV DER BYGGET DÆMNING OVER HARBOØRE TANGE Thisted. Gennem århundreder var det studevejen, hvor titusinder af fede ok - ser fra Thy blev drevet sønden ud ti
 5. 9 2. SAMMENFATNING Branchedefinition og afgrænsning De former for overfladebehandling, der beskrives i denne branchebeskrivel-se, er primært forchromning, fornikling, varmforzinkning og elforzinkning
 6. Plejehjemmet Frydenholm er et alment boligbyggeri med plejeboligstatus. Her er 59 lejligheder fordelt på 3 etager. Hver etage er en selvstændig enhed med god mulighed for, at beboerne og deres familier kan have et fællesskab i det omfang, de ønsker det. Frydenholm er indrettet efter leve-bo-miljø konceptet hvilket indebærer, at alle daglige gøremål finder sted i boenheden o
 7. Denne anvisning præsenterer baggrund og begrundelse for samt tolkning af bestemmelserne i Bygningsreglement 2018 (BR18) med ændringer fra 1. juli 2018 (Bekendtgørelse nr. 1615, 2017 & Bekendtgørelse nr. 606, 2018)

Affaldsbeholdere Horsens Kommun

Som sædvanligt tilbehør til en bygning anses installationer, som er indlagt i ejendommen til brug for dennes anvendelse til erhverv i almindelighed, hvorimod installationer til brug for en særlig erhvervsvirksomhed, der drives i ejendommen, ikke i vurderingsmæssig henseende fremtidig skal betragtes som sædvanligt tilbehør Byggeri på Københavns Åbne Gymnasium: 09-05-2019: Flere af vore beboere har spurgt til, hvad der sker på Københavns Åbne Gymnasium. Københavns Åbne Gymnasium har ikke fundet anledning til at orientere AAB afdeling 50 om byggeriet eller for den sags skyld hørt os om evt mulige gene Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF 1983: Ringkjøbing Museum i 75 år. Af JensAarup Jensen. Den 27. oktober 1983 fejrede Ringkjøbing Museum sin 75-års fødselsdag og er med den alder blevet så gammelt, at kun den ældste generation af byens nulevende borgere har mulighed for at huske den tid, hvor museet var et nyt træk i byens ansigt

Indretning af affaldsrum og gård - kk

 1. Helt nedgravede affalssystemer - Velkommen til H
 2. Spildevands­produkter - Scan-plast
 3. Kontakt - efkm.d
 4. Gammel Ladegaar
 5. Hjem efkm.d
 6. Afmeld eller anmeld olietank - Københavns Kommun

Standardvilkårsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om

TAX.DK skat & afgift: Installationer i bygninge

populær: