Home

Väestön ikääntyminen euroopassa

muutokset tuovat sekä haasteita että mahdollisuuksia. Väestön ikääntyessä tarvi-taan sektorirajat ylittäviä ajattelu- ja toimintamalleja sekä yhteistyötä paikallisesti ja Euroopan tasolla. Ikääntyminen asettaa haasteita niin koulutuksen kuin työ- ja elin-keinopolitiikan näkökulmasta. Osassa Pirkanmaata huoltosuhde on jo. Väestön ikääntyminen ei ole vain ongelma. Rotkirch toivoo, että SHARE-tutkimuksen myötä ikääntymiseen saataisiin Suomessa myös uusia positiivisia näkökulmia. —Väestön ikääntyminen nähdään usein vain haasteena ja ongelmana, vaikka useimmat meistä haluavat elää pitkään, hän huomauttaa Väestön ikääntyminen näkyy havainnollisesti väestöpyramideista: pyramidin pohja kapenee ja samalla myös työikäisen väestön määrä pienenee. Tänä vuonna suurimmat ikäryhmät ovat vuosina 1946-49 syntyneet, nyt vähän yli 50-vuotiaat miehet, joita on vajaat 45 000 ikäluokkaa kohden Väestön ikääntyminen painottuu maaseudulle, mikä näyttäisi olevan suoraa seurausta kaupungistumisesta. Oikeastaan koko tämänkertaisen artikkelin sanoma kulminoituu yllä esitetyssä viivadiagrammissa. Ikääntyminen on haaste maaseudun elinvoimaisuudelle, sillä samanaikaisesti myös työpaikat keskittyvät kaupunkeihin Väestön ikääntyminen Euroopassa luo uudenlaisia kuluttajia, kertoo Ylen Aamu-tv:ssä vieraillut tutkimusprofessori Mika Pantzar Aalto-yliopistosta. Erilaiset kuluttajaryhmät on tulevaisuudessa huomioitava paremmin eri palveluita tarjottaessa. Kotimaa 10.6.2011 klo 11:02 - Eläkkeelle.

  1. en Euroopassa tuottaa uudenlaisia kuluttajia, joiden tarpeisiin yritysten on opittava vastaamaan, toteaa akatemiatutkija Mika Pantzar Aalto-Yliopistosta tuoreessa Asiakkaan aika ja talouden rytmiliike -raportissaan. - Tulevaisuuden eläkeläisillä on ylen määrin vapaata.
  2. en Euroopassa 3 1 JOHDANTO IKÄJOHTAMISEEN Väestön ikäänty
  3. en on pitkän ajan trendi, joka alkoi jo useita vuosikymmeniä sitten. Alhainen syntyvyys on jatkunut vuosikymmeniä, mikä on johtanut nuorten väestöosuuden pienenemiseen (European Commission 2011)

Väestön ikääntyminen on yhteiskunnallinen ilmiö, joka tarkoittaa valtion tai alueen keskimääräisen iän nousua. Vuonna 2005 väestön ikääntymistä oli havaittavissa kaikissa maailman valtioissa 18:aa lukuun ottamatta Ikääntyminen ajaa kuntien talouden kuralle - katso miten oma alueesi vanhenee . Suomen kunnat alkavat olla pulassa vanhenevan väestön vuoksi. Ikääntymisen myötä kuntien rahat hupenevat ja viitisenkymmentä kuntaa on jo taloudellisen kuilun partaalla. Tulevaisuudessa häämöttää kokonaan autioituvia kyliä ikääntyminen, painopisteinä seuraavat kysymykset: • Miten vanhuuden terveyttä ja toimintakykyä voidaan edistää? • Minkälaista hoitoa ja hoivaa vanhuudessa tarvitaan? • Mihin geriatriaa tarvitaan? • Miten edetä kohti parempaa vanhuutta? - Ikäihmisten perusoikeuksien toteutuminen tulee nostaa etusijalle - Kuntoutuksen. Brexitiin eli Britannian EU-eroon liittyvä epävarmuus vaimentaa Britannian kasvunäkymiä, mutta lisää myös talouskehitykseen liittyvää epävarmuutta koko Euroopassa. Julkaistussa katsauksessa todetaan, että väestön ikääntyminen kasvattaa julkisen talouden alijäämiä, koska se kasvattaa eläke-, terveydenhoito- ja hoivamenoja

Väestön ikääntyminen tuo erinomaisia mahdollisuuksia paitsi sijoittajalle, myös terveys- ja hoivasektorin yrityksille Suomessa ja vanhentuvassa Euroopassa laajemminkin. Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltomarkkina on vuosituhannen vaihteen jälkeen kasvanut peräti noin 6 %:n vuosivauhtia, eli moninkertaisesti Suomen talouskasvua nopeammin Lokakuu 2003 KUUKAUSIKATSAUS Lokakuu 2003 © Euroopan keskuspankki, 2003 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03.

Väestön ikääntyminen on Euroopan yhteinen seikkailu

Professori ja silmälääkäri Eija Vesti kertoo, ettei salakavala silmäsairaus aiheuta alkuun minkäänlaisia oireita. Glaukooma vaurioittaa näköhermoa näkökentän reuna-alueilta, jolloin potilas ei välttämättä edes huomaa sairastavansa, sillä hän näkee kuitenkin normaalisti suoraan edessään olevat asiat Ikääntyminen on maailmanlaajuinen kasvava ilmiö kaikissa maissa, erityisesti Euroopassa. Suomi on Euroopan nopeimmin ikääntyvä kansakunta, sillä Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan väestön ikääntymisen vauhti kiihtyy enemmän kuin koskaan aiemmin

Väestön ikääntyminen ja kaupungistuminen - Näytä dat

Merkittävästi suurentunut S-TSH, viitevälin alarajan lähellä oleva ST4V, naissukupuoli ja ikääntyminen ovat tätä etenemistä ennakoivia tekijöitä. Naisilla vajaatoiminnan eteneminen. Väestön ikääntymisen aiemmat ja tulevat kehityssuuntaukset EU:ssa. Väestön ikääntyminen on pitkäaikainen kehityssuuntaus, joka alkoi Euroopassa useita vuosikymmeniä sitten. Tämä suuntaus näkyy väestön ikärakenteen muutoksissa ja ikääntyneiden osuuden kasvussa sekä työikäisten osuuden pienenemisessä koko väestöstä Väestön ikääntyminen tulevaisuuden vakava haaste Euroopan väestön kokonaismäärä on vähentynyt vuodesta 1996 lähtien, sen jälkeen kun väestön luonnollinen kasvu muuttui negatiiviseksi. Euroopan osuus maailman väestöstä pienenee YK:n väestöennusteiden mukaan seitsemään prosenttiin vuoteen 2050 mennessä Euroopassa asuu nykyisin noin 740 miljoonaa henkeä. Väkiluvun kasvu on hidasta verrattuna muihin maanosiin. Sen sijaan väestön ikääntyminen on nopeaa: vuonna 2005 yli 65-vuotiaiden osuus oli 16 prosenttia väestöstä, vuoteen 2050 mennessä sen on laskettu kasvavan 28 prosenttiin. Kiele

kattava palvelujen ja väestön hyvinvoinnin ja terveyden nykytilan analyysi sekä toimintaympäristön muutosten ennakointi (Sosiaali- ja terveysministeriö & Suomen Kuntaliitto 2008). Ikäihmisten toimintakyvyn ja kotona asumisen tukeminen edellyttävät toteutuakseen monia asioita Foreconin mukaan matalat korot, hyvä talouskasvu ja patoutuneet tarpeet ovat saaneet rakentamisen hyvään kasvuun Euroopassa. Talouskasvun ennakoidaan jatkuvan hyvänä, työttömyys vähenee, vienti kasvaa, korot pysyvät matalalla ja sekä kuluttajien että elinkeinoelämän luottamus tulevaisuuteen on korkealla Yli 60-vuotiaiden määrä kasvaa Euroopassa joka vuosi kahdella miljoonalla. Lähes 100 suomalaista ikääntyy yli 65-vuotiaaksi joka päivä. Väestön ikääntyminen on suuri haaste monelle Euroopan maalle Euroopassa väestön ikääntyminen sekä viimeaikaiset talouskriisit ovat johtaneet osin nopeisiinkin muutoksiin maiden eläkejärjestelmissä. Katsauksessa tarkastellaan yhdentoista Euroopan maan osalta vanhuus- ja varhaiseläkeikämuutoksia, joita maat ovat lähiaikoina toteuttaneet tai suunnitelleet toteuttavansa Väestön ikääntyminen vaikuttaa näkyvästi lähes kaikkiin elämän osa-alueisiin ja lähes jokaiseen eurooppalaiseen maahan tai alueeseen. Väestön ikääntyminen tapahtuu joissakin maissa nopeasti, toisissa se taas on hidasta: väestön ikääntyminen tuntuu olevan prosessi, jota ei voida pysäyttää

fi (CS) Hyvät kuulijat, väestön ikääntyminen, sen vaikutukset ja hopeatalous, toisin sanoen perusteellinen tieto siitä, minkälaisia muutoksia väestön ikääntyminen aiheuttaa sekä kulutuksen että tuotannon kannalta, ovat niin tärkeitä asioita, että mikäli parlamentti aikoo tehdä asiaa koskevan aloitteen, aion seurata sitä tiiviisti ja antaa sille täyden tukeni 349 000:een. (Tilastokeskus 2007.) Väestön ikääntyminen on kansainvälinen ongelma ja haaste, sillä yli 60 - vuotiaiden suhteellinen osuus kasvaa erityisen voimakkaasti Euroopan talousmaissa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003). Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa lehtiartikkelit Lounais-Lappi ja Sairaanhoitaja - lehtiin Organisaatio auttaa erityisesti paikallisia yrittäjäpersoonia kasvattamaan liiketoimintaansa kriittisillä maantieteellisillä alueilla, kuten Keski-Aasiassa, Lähi-Idässä, Itä-Euroopassa ja Afrikassa. Toiminnan lähtökohtana on luottamus pienin askelin tapahtuvaan etenemiseen ja innovatiivisuuteen Omaisuutta on monilla useammassa kuin yhdessä valtiossa. Ei ole poikkeuksellista omistaa esimerkiksi loma-asuntoa vieraassa valtiossa ja säilyttää asunto myös kotimaassa. Väestön ikääntyminen ja liikkuvuus tarkoittavat väistämättä sitä, että edunvalvontaongelmat lisääntyvät sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla

Väestön ikääntyminen luo uudenlaisia kuluttajia Yle Uutiset

Kaikkialla Euroopassa lasketaan terveydenhuollon menojen nousevan tuntuvasti väestön ikääntyessä. EU:n talouspoliittisen komitean ikääntymistyöryhmän laskelmien mukaan väestön ikääntyminen lisää terveydenhuollon menoja suhteessa bruttokansantuotteeseen 1-2 prosenttiyksikköä vuoteen 2050 mennessä väestön ikääntyminen pitkällä aikavälillä 1. Johdanto Suomen julkisella taloudella on edessään mer-kittäviä haasteita. Euroopan rahaliitto ja väes-tön ikääntyminen aiheuttavat sekä ulkoisia että sisäisiä muutospaineita finanssipolitiikkaan. Rahapolitiikan siirryttyä Euroopan keskuspan-kin vastuulle finanssipolitiikan rooli. Väestön ikääntyminen − haaste ja mahdollisuus teknologian ennakoinnille ja innovaatioille − VIHMA Tiivistelmä Väestö ikääntyy kaikissa kehittyneissä teollisuusmaissa. Suomen erityispiirteenä on se, että olemme Euroopan ensimmäinen maa, jonka suuret ikäluokat saavuttavat eläkeiän. Ikääntymiskysymykse Väestön ikääntyminen ja lääketieteen nopea kehitys kasvattavat terveydenhuoltomenoja Professori Friedrich Breyer (Konstanz Universität, Saksa) mukaan vanhenemisen merkitystä palvelujen kustannusten kasvussa on liioiteltu, sillä kustannukset kasvavat ennen kaikkea kuoleman läheisyyden vuoksi Matalat korot, hyvä talouskasvu ja patoutuneet rakentamistarpeet ovat saaneet rakentamisen hyvään kasvuun Euroopassa. Rakentamisen kannalta tärkeitä tekijöitä ovat myös kaupungistuminen, maahanmuutto ja väestön ikääntyminen. Kirjoittaja(t) Auri Häkkinen Rakentamisen kasvu jatkuu.

Väestön ikääntyminen luo uudenlaisia kuluttajia - Kansan Uutise

Tilastokeskus - Väestö vanhenee ja työttömyys vaivaa monia

Suomi kuuluu Italian, Kreikan ja Portugalin lisäksi EU-maihin, joissa väestön ikääntyminen muodostaa vakavan uhan hyvinvointijärjestelmän rahoituspohjalle ja työvoiman riittävyydelle. Tilanne on parempi Ruotsissa, jossa väkiluku kasvaa voimakkaan maahanmuuton ansiosta. Ruotsin väkiluku ylitti alkuvuonna 10 miljoonan rajan Väestön ikääntyminen ja yleinen valtiontalouden vyönkiristys niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa on lisännyt paineita työllisyyden parantamiseksi. Sairauspoissaolojen vähentäminen, työurien pidentäminen ja heikosti työmarkkinoille kiinnittyneiden ryhmien, kuten osatyökykyisten Euroopassa maiden väliset erot demograafisessa kehityksessä ja kansallisessa lainsäädännössä ovat suuria. Vanhoissa EU:n jäsenvaltioissa (EU 15) väestön ikääntyminen on edennyt pitkälle ja organisaatioilla on myös eniten resursseja käytettävissä ikäjohtamisen toimenpiteisiin Väestön ikääntyminen - julkisen talouden kestävyys - verotus Jorma Tuukkanen Neuvotteleva virkamies Valtiovarainministeriö Johdanto V iime vuosikymmenien talouskehityksen lei-maa-antavia piirteitä ovat olleet: -Edullinen väestörakenteen ja työvoiman ke-hitys, joka on ollut keskeinen talouskasvun tekijä

Väestön ikääntyminen - Wikipedi

Työikäisen väestön vanheneminen on ajankohtainen työelämää koskettava haaste myös muualla Euroopassa. Euroopan komissiossa vietettiin vuonna 2012 aktiivisen vanhene-misen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuotta. Aktiivisella ikääntymisell Demografiakriisistä on tulossa iso pommi hyvään tottuneille Pohjoismaille. Edes öljyrikas Norja ei voi laskea 850 miljardin rahastonsa riittävän. Hyvinvointimallin tulevaisuus on nousemassa seuraavan kymmenen vuoden suurimmaksi kysymykseksi Pohjoismaissa. Esimerkiksi Ruotsissa siitä. lieventää väestön ikääntymisen aiheuttamaa kriisiä. Rahastoidut eläkekomponentit voivat myös tuoda lisää joustavuutta yksilöiden eläkeikää ja eläkkeen tasoa koskeviin valintoihin. Liikkumavaraa on myös monessa muussa kohdin. Siltä osin, kuin ikääntyminen johtuu elinaikaodotuksen noususta, on luonnollista nostaa eläkeikää. Merkittäviä rakentamisen kysyntään liittyviä seikkoja ovat väestön ja rakennusten ikääntyminen, sekä yksin asumisen yleistyminen (kotitalouksien määrän kasvu). Väestön kasvu ei Euroopassa ole merkittävä tekijä. Sen sijaan jatkuva kaupungistuminen näkyy rakentamistarpeina

Väestön ikääntyminen ja eliniän nousu johtavat tilanteeseen, jossa työuria joudutaan pidentä-mään. Nuorempien ikäluokkien pienentyessä työtä tekevien määrä laskee. Vaikka työtä teke-vien määrässä tapahtuukin laskua, kasvaa palveluiden tarve etenkin terveydenhuoltoalalla väestön ikääntymisestä johtuen Euroopassa on monenla isia terveydenhuoltojärjestelmiä. Valtaosaa niistä uudistetaan parhaillaan, ja tähän vaikuttavat monilla aloilla tapahtuvat muutokset, esimerkiksi tutkimukseen perustuvassa lääketieteessä tapahtuvat muutokset, kustannusten vähentäminen, laadunhallinta, väestön ikääntyminen (painopistee Rakentamisen kannalta tärkeitä tekijöitä ovat myös kaupungistuminen, maahanmuutto ja väestön ikääntyminen. Kasvu jatkuu, mutta kasvuvauhti hidastuu EUROCONSTRUCTIN kesäkuun 2018 ennusteen mukaan Euroopan rakentaminen kasvaa kuluvana vuonna 2,7 % prosenttia Väestön ikääntyminen •Perheenjäsenten johdettujen oikeuksien periaatteen vanhentuneisuus tosiaan tarpeen Euroopassa? 15 12.2.2016 Etunimi Sukunim

Ikääntyminen ajaa kuntien talouden kuralle - katso miten oma

joten Suomi toimii vuosien 2010-30 välillä Euroopassa edelläkävijämaana sopeutumisessa väestön nopeaan ikääntymiseen (Alasoini ym. 2012). Suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymi-nen asettaa lähivuosina suomalaiselle hyvinvointivaltiolle ja yksittäisille kunnille suuria haas Sairaanhoitajat ovat suurin terveydenhuoltohenkilöstön ammattiryhmä, jonka osaamisella on suuri merkitys potilaiden hoidossa. Euroopassa on laskettu olevan noin kuusi miljoonaa sairaanhoitajaa (WHO 2015). Yhteiskunnalliset muutokset, väestön ikääntyminen, lisääntyvät krooniset sairaudet. Maailmantalouden kasvu hidastuu laajalla rintamalla. Erityisesti Euroopassa kasvunäkymät ovat heikentyneet nopeasti. Julkista taloutta heikentää väestön ikääntyminen, joka kasvattaa vuosittain eläke-, terveydenhoito- ja hoivamenoja. Työikäisen väestön määrän väheneminen heikentää myös talouden kasvumahdollisuuksia

Alijäämät alkavat kuitenkin jälleen kasvaa 2020-luvun alussa ja julkisen talouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kääntyy nousuun. Julkista taloutta heikentää väestön ikääntyminen, joka kasvattaa vuosittain ikäsidonnaisia menoja Väestö ikääntyy kaikkialla Euroopassa, mutta muutoksen suuruus, nopeus ja ajoitus vaihtelevat eri maissa. Joissakin maissa väestön ikääntyminen voi alkaa hidastua, kun taas toisissa maissa se tulevaisuudessa kiihtyy. Tämä ongelma on otettu esille useissa Euroopan maissa vasta hiljattain, kun taas muutamat maat ja varsinki

Niukkenevaa talouskasvua jaossa, mutta kenelle osuu kohdalle

70 000 nykyistä pienempi. Väestön ikääntyminen vaikuttaa talouskehitykseen ja työllisyyteen. Sillä on mittavia julkistaloudellisia seurauksia. Ikärakenteen muu-tos muuttaa sukupolvien välisiä suhteita ja yhteiskunnan luonnetta. Kun väestökehitystä katsotaan työssäkäyntitilastoja vasten, kehityksen luomat haasteet syvenevät ikääntyminen • Tulevaisuuden ikätutkimus Euroopassa: Futurage • Joint Programming Initiative More Years, Better Lives - Ikääntymisen sosiaalisten vaikutusten tutkimus, monitieteellinen näkökulma - Pyrkimys yhdistää demografisen muutoksen hajanainen tutkimus Horizon2020 alla - Tutkimusagenda valmistui 201

Ikääntyminen - hyvä sijoitusmahdollisuus Alexandria

Jo nyt yhdellä prosentilla Yhdysvaltain väestöstä on aivovamman aiheuttama pitkäaikaissairaus. Länsimaissa väestön ikääntyminen ja vanhuuteen liittyvät tapaturmat lisäävät aivovammojen määrää. Aasiassa puolestaan lisääntyvät liikenneonnettomuuksien aiheuttamat aivovammat Väestön ikääntyminen hidastaa elintason nousua, mutta kansantalous sopeutuu. Alueellisia ongelmia syntyy. Sukupolvien välinen tulonjako on perusteltua pitää reiluna. Julkisen talouden rahoituspaineiden vuoksi yksityisen ja julkisen vastuun rajat ovat aiempaa useammin kiistanalaiset Väestön ikääntyminen ja eläkemenot Sivuutan siis väestön ikääntymisestä aiheutuvien kulujen hallinnan eli mm. eläkekysymyksen käsittelyn vain toteamalla, että käytettävissä olevien laskelmien mukaan vuonna 2015 sekä eläkemenot että työntekijöiltä ja työnantajilta kannettavat työeläkemaksut olisivat jo yli neljänne Matalat korot, hyvä talouskasvu ja patoutuneet rakentamistarpeet ovat saaneet rakentamisen hyvään kasvuun Euroopassa. Rakentamisen kannalta tärkeitä tekijöitä ovat myös kaupungistuminen, maahanmuutto ja väestön ikääntyminen

K U U K A U S I K A T S A U S - PDF Free Download - zapdoc

Väestön ikääntyminen Väestö ikääntyy kaikkialla teollistuneessa maailmassa. Euroopan komission skenaarion mukaan 60 vuotta täyttäneiden määrä kaksinkertaistuu Euroopassa vuoteen 2025 mennessä. Samalla kun ikääntyneiden ja yhä ikääntyneempien osuus väestöstä kasvaa, pienenee muiden ikäluokkien osuus Väestön ikääntyminen painaa Suomen tulevaisuuden kasvunäkymiä, sanoo Euroopan komissio. Komissio julkaisi keskiviikkona vuosittaisen raporttinsa, jossa arvioidaan jokaisen EU-maan talouden tilaa nyt ja lähitulevaisuudessa. Komission arvion mukaan Suomen talous kasvaa vielä hyvin, mutta tahti hidastuu maailmankaupan vauhdin vaimentuessa

Väestön ikääntyminen, työurien pidentyminen, kaupungistuminen, kulttuurien välinen vuoropuhelu, teknologia, digitalisaatio ja vastuullisuus ovat maailmanlaajuisia trendejä, jotka yhdessä politiikan ja sääntelyn kanssa vaikuttavat merkittävästi elintarvikealaan Ikääntyminen = positiivinen asia • Teemavuoden ohjelma: Ikääntyvien määrän kasvu on erittäin myönteistä, koska se on johdonmukainen seuraus terveydenhoidon ja elämänlaadun paranemisesta. • Ikääntymistä käsitellään liikaa miinusmerkkisinä numeroina. Ikääntyminen ja sukupuol

Viime vuoden päättyessä Suomessa oli yhteensä 404 689 yli 70-vuotiasta henkilöä, jolla oli voimassa oleva ajokortti. Kymmenen vuotta aiemmin luku oli reilut 220 000. Väestön ikääntyminen tuo haasteita liikenteeseen jo pelkästään ikäihmisten kasvaneen määrän takia Suomalaisten miesten osalta ikäriippuvuudesta on viitteitä jo olemassa aikaisemmilta vuosikymmeniltä. On mahdollista, että kyseinen kulttuuripiirre nousee esiin uudestaan väestön ikääntyessä. Maan olosuhteet vaikuttavat itsemurhiin. Itsemurhien määrän kasvun tarkemmat syyt ovat edelleen tuntemattomia Rakentamisen kannalta tärkeitä tekijöitä ovat myös kaupungistuminen, maahanmuutto ja väestön ikääntyminen. Kasvu jatkuu, mutta kasvuvauhti hidastuu Euroconstruct in kesäkuun 2018 ennusteen mukaan Euroopan rakentaminen kasvaa kuluvana vuonna 2,7 % prosenttia

Ikääntyminen on mahdollisuus. Itä-Suomen yliopisto on yhteistyökumppaniensa kanssa rakentamassa uutta Pohjois-Karjala-projektia, jossa tartutaan ikääntyvän väestön tuomiin haasteisiin ja pyritään kääntämään ne mahdollisuuksiksi energiatehokkuus, väestön ikääntyminen, kaupungistuminen ja digita-lisoituminen. Hyvä vire globaalissa taloudessa antaa hyvää vetoapua asiakasyrityksiemme kasvuponnisteluille ja mahdollistaa osaltaan myös Scanfilin kasvutavoitteiden toteutumisen. Jatkamme ponnistelujamme myös uusasiakashankinnassa, erityisesti kotimarkkinallamme Skandina Kuntien talous on sopeutettava nopeasti vastaamaan tosiasioita. Väestön ikääntyminen on nopeinta Euroopassa. Suomessa on vuosikymmenen lopussa eläkeiässä olevia henkilöitä suhteessa työikäisiin enemmän kuin muissa EU-maissa. Ikääntymisestä johtuvat julkiset menot nousevat lähivuosina yli neljä prosenttiyksikköä suhteessa BKT:een kasvaa tulevina vuosina. Suomessa väestön ikääntyminen on kui-tenkin poikkeuksellisen nopeaa, koska nykyisen väestön suurimmat ikäluokat ovat meillä huomattavasti vanhempia kuin muissa maissa. Suomi on väestön ikääntymisessä edelläkävijä Euroopassa ja yhdessä Japanin kanssa koko maailmassa. Lapsikohortit ovat kuitenkin meill

Komissio kuitenkin varoittaa siitä, että väestön ikääntyminen rajoittaa kasvua tulevaisuudessa. Tilastokeskuksen mukaan työikäisen väestön määrä on vähentynyt Suomessa yli sadallatuhannella vuodesta 2010. Vuonna 2050 työikäisten määrä olisi runsaat 200 000 nykyistä pienempi Raportti on osa tutkimushanketta 50+ Ikä, ikääntyminen ja sukupolvet, jonka tarkoituksena on selvittää taiteen ja kulttuurin asemaa maassamme käynnissä olevassa väestön ikääntymisprosessissa. Hankkeessa toteutettiin koko väestön yli 50-­vuotiaille kohdennettu haastattelututkimus joulukuun 2007 ja tammikuun 2008 aikana Muuntohuumeet valmistetaan pääasiassa Kiinassa, mutta jonkin verran tuotantoa on havaittu myös Euroopassa. Ekstaasin valmistuslaboratorioiden koot ovat kasvaneet ja määrä lisääntynyt. Kannabista valmistetaan edelleen Euroopassa, mikä jossain määrin on korvannut tuontia. Käytetyn kannabiksen voimakkuus on lisääntynyt Viime vuosien pakolaiskriisi Euroopassa on muuttanut omaa suhtautumistani maahanmuuttoon kriittisemmäksi* Maamme väestön ikääntyminen ja uhkaava vähentyminen edellyttävät ulkomaalaisten Suomeen muuton helpottamista Suomi on mennyt liian pitkälle mukaan globalisaatioon , jatkossa maamme pitäisi palata kohti kansallisempa

Glaukooma voi olla aluksi oireeton - nämä tekijät altistavat

Talouden näkymät synkät euroopassa. Velkakriisi. Työttömyys. Pankkien ongelmat. Talouden rakennemuutos. Väestön ikääntyminen. Kilpailukyk Lisätään sitten kuvaan mukaan väestön ikääntyminen. YK arvioi kehittyneiden maiden vanhushuol-tosuhteen nousevan vuoteen 2050 mennessä 44 prosenttiin. Jos yllä kuvattu laskelma toistetaan oletta-en, että vanhushuoltosuhde on 23 prosentin sijaan 44 prosenttia, nousee vaadittava eläkerahastojen määrä huimasti Suomi tulee kohtaamaan suuria haasteita tulevaisuudessa. Euroopan talouskriisi, työttömyyden kasvu, julkisen talouden ongelmat ja väestön ikääntyminen edellyttävät työllisyyden parantamista. Suomessa väestön ikärakenne muuttuu vielä enemmän kuin Euroopassa keskimäärin

IKÄÄNTYMINEN Vaikka väestön ikääntyminen koskettaa jokaista Suomen kuntaa, on ikärakenteen kehityksissä myös merkittäviä eroja kuntien välillä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana työikäisten osuus on vähentynyt reilussa kahdessa kolmasosassa ja kolmasosassa kuntia työikäisten osuus on lisääntynyt Suomen väestön ikääntyminen on käsitteenä kupla. Kyse on sotien jälkeen syntyneiden suurten ikäluokkien aiheuttamasta tilastollisesta kummajaisesta. Tämä ongelma kuitenkin katoaa näiden suurten ikäluokkien mukana hautaan noin 10-20 vuoden sisällä Käsittelyssä myös tammikuun megatrendi: Terveydenhuolto ja väestön ikääntyminen. Lisäksi Miikka ja Martin purkavat valtavaa kuulijakysymysten backlogia Väestön ikääntyminen on aikamme suurimpia haasteita ympäri Eurooppaa. Olennainen osa haasteen ratkaisua on, kuinka ikääntyvä väestö voi asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan ja saada lisää aktiivisia ja terveitä elinvuosia Suomen heikkouksia ovat väestön ikääntyminen, investointien vähyys sekä osakekurssien lasku. - Yrityksien toimintaympäristön perusasiat ovat meillä erittäin vahvat. Tämä tekee Suomesta myös erittäin houkuttelevan kohteen ulkomaisille yrityksille. Länsi-Euroopan taloudet ovat nousseet listalla viime vuodesta

Terveydenhuollon uudistuttava Euroopassa - verkkouutiset

Euroopan väestön ikääntyminen ja julkisten talouksien kestävyysongelmat ovat tehneet jäsenvaltioiden eläkeuudistuksista ajankohtaisia. Eläkejärjestelmien ominaisuuksilla on suuri merkitys julkiselle taloudelle kaikissa Euroopan maissa. Vuonna 2008 alkaneen talouskriisin myötä EU:n talouskoordinaatiota on kiristetty Euroopassa (Kautto 2004a). Väestön ikääntymisessä ei ole kyse pelkästään ikääntyneiden ihmisten määrän kasvusta, vaan myös eri ikäryhmien suhteellisen koon muutoksesta (Hyvä yhteiskunta kaiken­ ikäisille, 2004). Väestön ikääntyminen johtuu muun muassa syntyvyyden laskusta ja eliniän pidentymi­ sestä

Evondos® lääkeannostelurobotti ja Evondos® etähoitojärjestelmä ovat CE-merkittyjä, kliinisesti testattuja luokan 1. lääkinnällisiä laitteita EU:ssa. Ne valmistetaan tarkkaa laatujärjestelmää noudattaen. Evondoksen kehittämälle palvelulle on haettu suojaa patentein Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Japanissa Väestörakenteen muutos ja väestön ikääntyminen on ja on ollut hyvin yleinen keskuste-lun aihe. Kunnat ovat tiedostaneet, että ikäihmisten palvelujen tarve tulee kasvamaan tulevina vuosina. Ikäihmisten palvelujen takaamiseksi on asetettu laatusuosituksia ja uusin laatusuositus valmistui 2013 ja julkaistiin 17.7.2013 Väestön ikääntyminen tuo haasteita liikenteeseen jo pelkästään ikäihmisten kasvaneen määrän takia. Piittaamattomuus, kuten rattijuopumus ja suuret ylinopeudet eivät ole tyypillisiä ikäautoilijoiden onnettomuuksien syitä, mutta sairauskohtaukset ja havainnointivirheet korostuvat tilastoissa Japanilaisista aikuisista aina vain pienempi osa perustaa perheen ja nekin perheet joita perustetaan ovat yleensä pieniä. Väestön ikääntyminen aiheutaa myös ongelmia kuten esimerkiksi työikäisen väestön vähentyminen ja sosiaaliturvan kuten eläkerahaston ylläpidon kallistuminen Myös väestön ikääntyminen Euroopassa ja kasvava kaupungistuminen vaikuttavat asiakkaiden tarvitsemiin palveluihin. Osa väestöstä tarvitsee enemmän henkilökohtaisia pankki- ja neuvontapalveluja, kun taas osa asioi mieluiten pankkien verkkopalveluissa. Tämä asettaa pankeille ristipaineita

populær: